Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

KAŻDY MOŻE INWESTOWAĆ

Inwestowanie w zakup mieszkania bądź kamienicy pod wynajem wymaga znacznych nakładów finansowych oraz narzuca na inwestora obowiązek zarządzania nieruchomością. W efekcie okazuje się, iż nie każdy może sobie pozwolić na taką inwestycję. Istnieje jednak inny sposób, aby ulokować kapitał w branży nieruchomości - sposób pośredni.

Rozwiązanie to polega na kupowaniu innych niż nieruchomość instrumentów powiązanych z rynkiem nieruchomości. Jako przykład można tu wymienić akcje spółek deweloperskich, czy certyfikaty funduszy nieruchomościowych. Takie pośrednie inwestowanie na rynku nieruchomości ma wiele zalet. Są to:

  • niska kapitałowość - zakup produktów nie wymaga aż tak dużych nakładów finansowych, jak kupno nieruchomości;
  • wysoka płynność - możliwe jest szybkie wycofanie zainwestowanych środków, co jest bardzo utrudnione w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego - znalezienie kupca jest często bardzo czasochłonne;
  • możliwość skorzystania z tzw. podzielności - można wycofać tylko część zainwestowanych środków finansowych.

Warto jednak pamiętać, że taki sposób inwestowania w nieruchomości ma także pewne wady, z których najistotniejszą wydaje się brak możliwości ingerowania w strategię spółki deweloperskiej lub funduszu.

powrót