Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Etapy procesu kredytowego zakupu mieszkania lub domu

Większość z nas marząc o własnym mieszkaniu lub domu musi brać pod uwagę zaciągnięcie na ten cel kredytu hipotecznego.

Mimo, że banki zapewniają nas o minimum formalności przy udzielaniu takiego kredytu, warto wcześniej zapoznać się z procesem kredytowym, aby nie być niczym zaskoczonym.

Zakładamy, że dokonaliśmy już wyboru banku, mamy też już konkretny cel kredytowania. Pierwszym krokiem, zanim podpiszemy umowę przedwstępną kupna-sprzedaży mieszkania, warto sprawdzić w banku, czy w ogóle mamy szansę otrzymać kredyt w wymaganej kwocie. Oczywiście nie daje nam to stuprocentowej gwarancji, niemniej jednak otrzymamy obraz naszej sytuacji finansowej i tego, na co nas stać.

Mamy już umowę przedwstępną, najlepiej w formie aktu notarialnego i zaczynamy proces kredytowy. Pierwszym etapem jest skompletowanie dokumentów. Wymagane są dokumenty dwojakiego rodzaju. Ich szczegółowa lista zależy od banku udzielającego oraz od przedmiotu finansowania, generalnie jednak są to dokumenty dotyczące kredytobiorcy oraz dokumenty dotyczące nieruchomości. W pierwszym przypadku podstawa to dowód osobisty i ewentualnie drugi dokument ze zdjęciem, a także zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości uzyskiwanych dochodów, w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę. Niekiedy dodatkowym dokumentem przy tej formie zatrudnienia może być ostatnie rozliczenie roczne PIT.

Jeśli chodzi o dokumenty dotyczące przedmiotu kredytowania, to ich lista zależy od formy prawnej nieruchomości. Jeśli jest to własność hipoteczna, wówczas niezbędne są dwa dokumenty – akt notarialny – umowa przedwstępna sprzedaży oraz aktualny, czyli nie starszy niż trzy miesiące, odpis z właściwej księgi wieczystej. Przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu odpis jest wymagany jeśli lokal posiada wyodrębnioną księgę wieczystą. Jeśli nie, jej założenie tak czy inaczej będzie konieczne, ponieważ będzie tego wymagało zabezpieczenie kredytu. Dodatkowo potrzebne będą dokumenty ze spółdzielni mieszkaniowej – potwierdzenie członkostwa w spółdzielni osoby sprzedającej oraz oświadczenie lub zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami z tytułu posiadania i użytkowania lokalu mieszkalnego. Jeśli zabezpieczeniem kredytu będzie tak zwana nieruchomość trzecia, niebędąca własnością żadnego z kredytobiorców, wówczas potrzebne jest stosowne oświadczenie właściciela, użyczające nieruchomości pod zastaw hipoteczny. Najczęściej oświadczenie ma formę druku bakowego do wypełnienia przez właściciela zabezpieczającej nieruchomości. Dokumenty wraz z wypełnionym wnioskiem o kredyt hipoteczny są składane w banku.

Po zebraniu dokumentów przeprowadzana jest przez bank ich wstępna analiza, a następnie, po ewentualnym uzupełnieniu braków, są one przekazywane do analizy, najczęściej przeprowadzanej przez wyspecjalizowane komórki banku, centra analiz kredytowych. Przeprowadzana jest najczęściej analiza ogólna, analiza finansowa oraz analiza nieruchomości. Oprócz badania zdolności kredytowej, przeprowadzana jest weryfikacja w bazach – Bankowej Informacji Kredytowej (BIK) oraz w bazie dokumentów zastrzeżonych, jeśli chodzi o dowód osobisty.

Jeśli wszystkie formalności zostaną dopełnione, wydawana jest decyzja kredytowa. Może ona zawierać warunki niezbędne do spełnienia przed finalizacją kredytu. Mogą to być warunki do podpisania umowy oraz/lub warunki do wypłaty środków. W przypadku tych pierwszych, najczęściej warunkiem jest dostarczenie brakującego lub dodatkowego dokumentu. Natomiast w przypadku warunków do wypłaty środków najczęściej chodzi o złożenie w sądzie wniosku o wpis do hipoteki.

Po podpisaniu umowy wraz ze wszystkimi załącznikami oraz spełnieniu warunków do wypłaty kredytu, środki są uruchamiane.

W przypadku kredytu na budowę domu, może on być wypłacany w transzach, czyli częściach – po określonym i rozliczonym etapie budowy. Często również bank wysyła swoich przedstawicieli, aby dokonali oględzin miejsca budowy i ocenili czy deklarowane prace zostały wykonane i czy możliwe jest wypłacenie kolejnej transzy kredytu lub jego ostateczne rozliczenie.

Należy zaznaczyć, że im więcej kredytobiorców o zróżnicowanych źródłach dochodów, bardziej skomplikowana sytuacja prawna nieruchomości, tym formalności będzie więcej i będą one bardziej rozciągnięte w czasie, chociażby przez sam fakt bardziej czasochłonnej analizy przez bank.
 

autor: Justyna Jucha

powrót